top of page

Plastik Atık Yönetimi Çözümleri;

Plastik atıklar, modern yaşamın ve endüstriyel faaliyetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, plastik atıkların doğru şekilde yönetilmemesi çevresel sorunlara yol açabilir. MT Makina, plastik atıklarının etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için yenilikçi makineler ve tesisler üretmektedir.

 

Ürünlerimiz;

MT Makina, plastik atıklarının işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

 

Parçalama ve Ayrıştırma Makineleri;

 • Plastik Kırma Makinesi: Plastik şişeler, ambalaj malzemeleri ve diğer plastik ürünlerin büyük parçalar halinde kesilmesini sağlar. Plastik atıklarının daha küçük parçalara ayrılmasını ve geri dönüşüm sürecine hazırlanmasını sağlar.

 • Tek Şaftlı Parçalama Makinesi: Plastik atıkların hacmini azaltmak için kullanılan makineler, özellikle plastik atıkların parçalanmasında etkilidir.

 • Çift Şaftlı Parçalama Makinesi: Daha büyük ve sert plastiklerin parçalanması için idealdir. Plastik gibi atıkları kolayca işler.

 • Dört Şaftlı Parçalama Makinesi: Çok çeşitli plastik türlerini aynı anda işleyebilme kapasitesine sahiptir. Yüksek hacimli plastik atıkların yönetiminde kullanılır.

 • Plastik Granülasyon Makinesi: Parçalanmış plastik atıkların granül hale getirilmesini sağlar. Granüller, yeni plastik ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılabilir.

 • Ayırma ve Eleme Makinesi: Farklı türdeki plastiklerin ayrıştırılmasını sağlar. Elekler, geri dönüşüm verimliliğini artırarak farklı plastik türlerinin ayrı ayrı işlenmesini mümkün kılar.

 

Geri Dönüşüm Tesisleri;

 • Plastik Geri Dönüşüm Tesisi: Plastik atıklarının ayrıştırılması, parçalanması ve geri dönüştürülmesi için entegre tesislerdir. Tesis, plastik atıklarının yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesini sağlar.

 

 

Yakma Fırını;

 • Plastik Atık Yakma Fırını: Plastik atıklarının yakılarak bertaraf edilmesini sağlar. Yakma fırınları, atıkların hacmini önemli ölçüde azaltırken enerji üretimine de katkıda bulunur.

 

Çevresel Katkılarımız;

MT Makina'nın plastik atıkları yönetimi çözümleri, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından birçok fayda sağlamaktadır;

 

 • Doğal Kaynakların Korunması: Plastik atıklarının geri dönüştürülmesi, yeni plastik üretimi için gereken hammadde ihtiyacını azaltır ve doğal kaynakların korunmasına ve enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

 • Atık Hacminin Azaltılması: Parçalama ve granülasyon makineleri, plastik atıklarının hacmini önemli ölçüde azaltarak depolama alanı ihtiyacını minimalize eder ve atık yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirir.

 • Çevresel Kirliliğin Azaltılması: Plastik atıklarının doğru şekilde yönetilmesi, çevreye zararlı maddelerin yayılmasını önler.

Image by Killari Hotaru

PLASTİK ATIKLAR

MT Makina, plastik atıkları yönetimi konusunda sunduğu yenilikçi çözümlerle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunmaktadır. Parçalama ve ayrıştırma makineleri, geri dönüşüm tesisleri ile yakma çözümleri, plastik atıklarının etkin ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesini sağlar. Çözümler, doğal kaynakların korunmasını, atık hacminin azaltılmasını, enerji üretimini ve çevresel kirliliğin azaltılmasını mümkün kılar. MT Makina, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için plastik atıkları yönetiminde lider bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

bottom of page