top of page

Evsel Atık Yönetimi Çözümleri;

Evsel atıklar, günlük yaşamda konutlardan ve küçük işletmelerden kaynaklanan atıklardır ve doğru yönetilmediğinde çevresel sorunlara yol açabilirler. MT Makina, bu sorunu çözmek için çeşitli makineler ve tesisler üreten lider bir firmadır.

 

Ürünlerimiz;

MT Makina, evsel atıkların etkin bir şekilde yönetilmesi için çeşitli makineler ve tesisler üretmektedir. Ürünler, atıkların ayrıştırılması, parçalanması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerinde kullanılmaktadır.

Parçalama ve Ayrıştırma Makineleri;

 • Tek Şaftlı Parçalama Makinesi: Evsel atıkların hacmini azaltmak için kullanılan makineler, özellikle plastik, tekstil, ahşap, kağıt vb. gibi organik atıkların parçalanmasında etkilidir.

 • Çift Şaftlı Parçalama Makinesi: Daha büyük ve sert malzemelerin parçalanması için tasarlanmıştır. Metal, ağaç ve büyük plastik parçalar gibi atıkları kolayca işler.

 • Dört Şaftlı Parçalama Makinesi: Çok çeşitli atık türlerini aynı anda işleyebilme kapasitesine sahiptir. Yüksek hacimli atıkların yönetiminde kullanılır.

 • Metal Seperatör: Parçalanmış metal atıkların içindeki demirli ve demirsiz metalleri ayırır. Bu makine, metallerin ayrıştırılmasını ve geri dönüşüm verimliliğini artırır.

 • Manyetik Konveyör: Metal parçalarının manyetik gücü ile sorunsuz bir şekilde taşınmasını sağlar.

 • Tromel Elek: Atıkların tambur elek ölçülerinde sınıflandırılmasını sağlar.

 

Kompost Gübre ve Geri Dönüşüm Tesisleri;

 • Kompost Gübre Tesisi: Organik atıkların biyolojik olarak parçalanarak kompost gübreye dönüştürüldüğü tesislerdir. Tesisler, organik atıkların çevresel etkilerini azaltırken toprak verimliliğini artırır.

 • Çöp Geri Dönüşüm Tesisleri: Plastik, kağıt, metal ve cam gibi malzemelerin ayrıştırılıp yeniden işlenerek kullanılabilir hale getirildiği tesislerdir. Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasına ve atık miktarının azaltılmasına katkıda bulunur.

 

Yakma Fırınları;

 • Çöp Yakma Fırınları: Evsel atıkların yakılarak bertaraf edildiği fırınlardır. Yakma fırınları, atık miktarını önemli ölçüde azaltırken enerji üretimine de katkıda bulunur.

 

Çevresel Katkılarımız;

MT Makina'nın evsel atık yönetimi çözümleri, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından birçok fayda sağlamaktadır;

 

 • Atık Miktarının Azaltılması: Parçalama makineleri ve yakma fırınları, atık hacmini önemli ölçüde azaltarak depolama alanı ihtiyacını minimalize eder.

 • Enerji Üretimi: Yakma fırınları, atıkları yakarak enerji üretimine katkıda bulunur. Enerji, ısınma gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir.

 • Doğal Kaynakların Korunması: Geri dönüşüm tesisleri, malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlayarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Plastik, kağıt, metal ve cam gibi malzemeler geri dönüştürüldüğünde, yeni malzeme üretimi için gereken enerji ve hammadde ihtiyacı azalır.

 • Toprak Verimliliğinin Artırılması: Kompost gübre tesisleri, organik atıkların kompost haline getirilmesini sağlayarak toprak verimliliğini artırır. Kompost gübreler, tarım alanlarında doğal ve sağlıklı bir gübre alternatifi olarak kullanılabilir.

Image by Carl Tronders

EVSEL ATIKLAR

MT Makina, evsel atık yönetimi konusunda sunduğu inovatif çözümlerle çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunmaktadır. Parçalama makineleri, kompost ve geri dönüşüm tesisleri ile yakma ve sterilizasyon makineleri, evsel atıkların etkin ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu çözümler, atık miktarını azaltırken enerji üretimine katkıda bulunur, doğal kaynakları korur ve toprak verimliliğini artırır. MT Makina, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için atık yönetiminde lider bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

bottom of page