top of page

Hayvan Atık Yönetimi Çözümleri;

Hayvan atıkları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin doğal bir yan ürünüdür. Gübre, ölü hayvan kalıntıları ve diğer biyolojik materyaller doğru şekilde yönetilmediğinde çevresel kirliliğe ve sağlık sorunlarına yol açabilir. MT Makina, hayvan atıklarının etkin bir şekilde bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesi için yenilikçi makineler üretmektedir.

 

Ürünlerimiz;

MT Makina, hayvan atıklarının işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi için çeşitli makineler ve tesisler sunmaktadır.

 

Parçalama ve Ayrıştırma Makineleri;

  • Gübre Çekiçli Kırma Makinesi: Hayvan gübrelerinin topaklanmasını dağıtır ve büyük gübre parçalarının küçük parçalara ayrılmasını sağlar.

  • Tek Şaftlı Parçalama Makinesi: Hayvan atıklarının hacmini azaltmak için kullanılan makinelerdir. Ölü hayvan kalıntıları ve diğer biyolojik atıkların daha küçük parçalara ayrılmasını ve bertaraf sürecine hazırlanmasını sağlar.

  • Çift Şaftlı Parçalama Makinesi: İşlenmesi zor olan hayvan atıklarının parçalanması için tasarlanmıştır. Hayvan atıklarını yüksek tork sayesinde kolayca işler.

  • Dört Şaftlı Parçalama Makinesi: Yüksek kapasiteli hayvan atıklarının küçük parçalar halinde parçalanmasını sağlar.

 

Kompost Tesisleri;

Kompostlama Tesisi: Parçalanmış hayvan atıklarının biyolojik olarak parçalanarak kompost haline getirilmesini sağlar. Tesisler, hayvan atıklarının toprak verimliliğini artıracak besin maddelerine dönüştürülmesini sağlar.

 

Yakma Fırınları;

Hayvan Atığı Yakma Fırını: Hayvan atıklarının yüksek sıcaklıklarda yakılarak bertaraf edilmesini sağlar. Bu fırınlar, atıkların hacmini önemli ölçüde azaltırken zararlı patojenlerin yok edilmesini sağlar.

 

Çevresel Katkılarımız;

MT Makina'nın hayvan atıkları yönetimi çözümleri, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından birçok fayda sağlamaktadır;

 

  • Doğal Kaynakların Korunması: Hayvan atıklarının geri dönüştürülmesi, kimyasal gübre kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Kompost üretimi, tarımsal sürdürülebilirliği destekler.

  • Atık Hacminin Azaltılması: Parçalama ve yakma makineleri, hayvan atıklarının hacmini önemli ölçüde azaltarak depolama alanı ihtiyacını minimalize eder ve atık yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirir.

  • Çevresel Kirliliğin Azaltılması: Hayvan atıklarının doğru şekilde yönetilmesi, metan gibi sera gazlarının salınımını azaltır ve çevreye zararlı maddelerin yayılmasını önler.

Image by Jinen Shah

HAYVAN ATIKLARI

MT Makina, hayvan atıkları yönetimi konusunda sunduğu yenilikçi çözümlerle çevresel sürdürülebilirliğe ve tarımsal verimliliğe önemli katkılarda bulunmaktadır. Parçalama, ayrıştırma, kompost tesisleri ile yakma ve sterilizasyon çözümleri, hayvan atıklarının etkin ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesini sağlar. Çözümler, enerji üretimini, doğal kaynakların korunmasını, atık hacminin azaltılmasını ve çevresel kirliliğin azaltılmasını mümkün kılar. MT Makina, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için hayvan atıkları yönetiminde lider bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

bottom of page