top of page

TIBBİ ATIKLAR

Tıbbi atıklar, patolojik atıklar, kesici-delici katı atıklar ve enfekte atıklar olarak üç grupta sınıflandırılan, insan ve çevre sağlığına zarar verebilen atık türleridir. Bu atıkların doğru bir şekilde toplanması ve imha edilmesi önemlidir. Sağlık kuruluşlarında, bu amaçla farklı tiplerde çöp torbaları kullanılmaktadır. Bu torbalar sayesinde atıkların cinsi belirlenir ve ayrıştırılması kolaylaşır.

Tıbbi atık çeşitleri geniş bir yelpazede bulunmaktadır; ancak iğneler, eldivenler, ameliyat giysileri, bistüriler, laboratuvar malzemeleri gibi önemli örneklerini verebiliriz. Bu atıkların, insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlikeleri vardır ve bu nedenle doğru şekilde işlenmeleri gerekmektedir.

İLGİLİ MAKİNELER

bottom of page