top of page

TEKSTİL ATIKLAR

Tekstil atıkları, tekstil endüstrisinde üretim süreci sırasında ortaya çıkan veya tüketicilerin tüketim sonrası oluşan atıkları ifade eder. Bu atıklar, genellikle tüketim öncesi ve tüketim sonrası olarak iki ana kategoriye ayrılır. Tüketim öncesi atıklar genellikle otomotiv, havacılık, ev inşaatı, mobilya, yatak, kaba iplik, ev eşyaları, kağıt, giyim ve diğer endüstriler için yeniden üretilen tekstil, elyaf ve pamuk sanayi yan ürünü malzemelerden oluşur. Bu atıklar, üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin yan ürünleri veya artıklarıdır ve genellikle geri dönüştürülerek tekrar kullanılır.

Tüketim sonrası atıklar ise, tüketicilerin artık ihtiyaç duymadığı ve atmayı tercih ettiği giysi veya tekstil materyallerinden yapılmış ev eşyalarını ifade eder. Bu materyaller, eskidiği, yıprandığı veya modası geçtiği için atılırlar. Tüketim sonrası atıkların bir kısmı geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilirken, bir kısmı ise diğer atıklar gibi bertaraf edilir. Tekstil atıklarının doğru yönetimi, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi uygulamalar, tekstil atıklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Bu da hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir adımdır.

İLGİLİ MAKİNELER

bottom of page