top of page

Tıbbi Atık Yönetimi Çözümleri;

Tıbbi atıklar, sağlık hizmetleri sunumunda ortaya çıkan ve özel bir yönetim gerektiren atık türleridir. Hastane, klinik, laboratuvar ve diğer sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar, doğru şekilde yönetilmezse insan sağlığı ve çevre için ciddi riskler oluşturabilir. MT Makina, tıbbi atıkların etkin bir şekilde bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesi için yenilikçi makineler ve tesisler üretmektedir.

 

Ürünlerimiz;

MT Makina, tıbbi atıkların işlenmesi ve bertaraf edilmesi için çeşitli makineler ve tesisler üretmektedir.

 

Parçalama ve Sterilizasyon Makineleri;

  • Tıbbi Atık Parçalama ve Sterilizasyon Makinesi: Enfekte olmuş iğneler, şırıngalar ve diğer kesici-delici atıkların güvenli bir şekilde parçalanmasını sağlar. Parçalayıcı, atıkların hacmini azaltarak bertaraf sürecini kolaylaştırır.

  • Çift Şaftlı Parçalama Makinesi: Tıbbi atıkların steril edildikten sonra parçalanması için tasarlanmıştır. Sterilize edilmiş tıbbi atıkları kolayca işler.

  • Dört Şaftlı Parçalama Makinesi: Sterilize edilmiş yüksek kapasiteli tıbbi atıkların parçalanmasında kullanılır.

  • Otoklav: Tıbbi atıkların yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilize edilmesini sağlar. Otoklav, patojenlerin yok edilerek atıkların güvenli hale getirilmesini sağlar.

 

Yakma Fırını;

  • Tıbbi Atık Yakma Fırını: Tıbbi atıkların yüksek sıcaklıklarda yakılarak bertaraf edilmesini sağlar. Yakma fırınları, atıkların hacmini önemli ölçüde azaltırken zararlı patojenlerin yok edilmesini sağlar.

 

Çevresel Katkılarımız

MT Makina'nın tıbbi atık yönetimi çözümleri, çevresel sürdürülebilirlik ve halk sağlığı açısından birçok fayda sağlamaktadır;

 

  • Halk Sağlığının Korunması: Tıbbi atıkların sterilizasyon ve güvenli bertarafı, patojenlerin yayılmasını önleyerek halk sağlığını korur ve hastane kaynaklı enfeksiyon risklerini minimize eder.

  • Çevresel Kirliliğin Azaltılması: Tıbbi atıkların doğru şekilde yönetilmesi, çevreye zararlı maddelerin yayılmasını önler.

  • Atık Hacminin Azaltılması: Parçalama ve yakma makineleri, tıbbi atıkların hacmini önemli ölçüde azaltarak depolama alanı ihtiyacını minimalize eder ve atık yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirir.

Image by Sara Bakhshi

TIBBİ ATIK

MT Makina, tıbbi atıkları yönetimi konusunda sunduğu yenilikçi çözümlerle çevresel sürdürülebilirliğe ve halk sağlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Sterilizasyon, parçalama makinesi ile tıbbi atık yakma fırınları, tıbbi atıkların etkin ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Çözümler, halk sağlığının korunmasını, atık hacminin azaltılmasını, enerji üretimini ve çevresel kirliliğin azaltılmasını mümkün kılar. MT Makina, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için tıbbi atıkları yönetiminde lider bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

bottom of page